Nacházíte se zde: Úvod Aktuality a hlášení

Aktuality a hlášení

Upozornění - kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad budou v provozu do 27.11.2017(pondělí), kdy zajistí firma Sita poslední svoz v roce 2017. Znovu budou kontejnery v provozu od 1.4.2018.

SPsH - nástěnný kalendář na rok 2018

Spolek Přátel sportu Hostěnice připravil z fotografií fotosoutěže „Hostěnický objektiv“ nástěnný kalendář pro rok 2018 (formát A3). Kalendář bude možné zakoupit po skončení lampionového průvodu v pátek 17.11. 2017 v areálu sportoviště Na Pastviskách. Minimální cena je stanovena na 180,- Kč/ks. Veškerý zisk z odprodeje kalendářů bude věnován Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, Husova 1037, 334 01 Přeštice. Více na https://www.nfsanceonkolackum.cz/ V případě, že se nebudete lampionového průvodu účastnit a kalendář si chcete zakoupit, ozvěte se nám prosím na email spsh@post.cz, příp. telefonicky (731 194 322, J.Skřivánek)

Zájezd do sklepa pořádá SPsH v sobotu 9. prosince

Zájezd do sklepa: Spolek Přátel sportu Hostěnice opět po roce organizuje výlet do vinného sklepa do Hustopečí. Termín zájezdu je v sobotu 09.12.2017, odjezd od obecního úřadu z Hostěnic je v 17:00hodin, začátek posezení ve sklepě je od 18:00 hodin, dom se jede v 01:00 hodin) a jede se do vinného sklepa Herbenka (www.sklepherbenka.com). Cena za osobu je 620 Kč a ve sklepě máme objednanou variantu č.4. Cena je včetně dopravy, neomezené konzumace vín i jídla, nealka nápojů atd. Závazně se prosím objednávejte u Jana Mikuláška(Kevina, Hostěnice č. 6, tel: 721167072) a to do pátku 24.11.2017.

Turnaj Prasátko ve stolním tenise

OS Hosten Vás zve na 10. ročník turnaje Prasátko ve stolním tenisu. Uskuteční se v sobotu 2.12.2017 v sále Restaurace U Stupárků, začátek ve 14:00 hod (dospělí) a dopoledne od 10:00 hod. (děti). Těšíme se na Vás.

Bitva tří císařů 2017 - dopravní opatření

Informuji vás, že v sobotu 2.12.2017 bude vjezd do obce Tvarožná v době od 10:00 do 17:00 ze všech směrů uzavřen z důvodu konání vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova. Autobusová doprava bude fungovat normálně podle jízdního řádu, pouze v obci Tvarožná nebude autobus v uvedené době zastavovat na stabilních zastávkách, ale bude obcí projíždět v trase kolem kulturního domu, přes náves a kolem kostela. Provizorní zastávka bude umístěna na návsi.

Stáhnout soubor...

Polák Vlastislav, Hostěnice 187, tel.č. 777244767 nabízí prodej palivového dříví a sečení trávy

Příspěvek za užívání sportovišť a obecních prostor za rok 2017

Příspěvek ve výši 200,- Kč za osobu starší 18-ti let můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu Hostěnice, nebo převodem na účet (bližší informace ke způsobu úhrady viz. odlaz Obecní úřad - Místní poplatky"). Vystavenou průkazku přineste sebou.

Mapa Mikroregionu Roketnice

V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit novou mapu Mikroregionu Roketnice, která obsahuje zajímavá místa mikroregionu, turistické a cyklo značení. Cena je 15,- Kč za jeden kus včetně 21% DPH.

Informace o ceně za vodné a stočné na rok 2017

Od 1.1.2017 jsou platné nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením číslo 70/2016 vodné ve výši 37,95 Kč včetně 15% DPH, stočné ve výši 31,05 Kč včetně 15 % DPH. Vodné a stočné celkem bude činit 69,- Kč včetně 15% DPH.

Hlášení poruch na kabelové televizi - tel: 515 537 537

Upozorňujeme občany, kteří využívají služeb kabelové televize, že v případě poruchy je nutné tuto poruchu nahlásit na tel: 515 537 537 (technická podpora firmy VIVO CONNECTION spol. s r.o.).

Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024

Na zasedání ZO Hostěnice dne 5.2.2015 byl schválen rozvojový strategický dokument Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024.

Zobrazit více...