Nacházíte se zde: Úvod Aktuality a hlášení

Aktuality a hlášení

Zasedání ZO Hostěnice č. 3/2017

Zasedání ZO Hostěnice č. 3/2017 se bude konat ve čtvrtek 1.6.2017 v 19.00 hodin v prostorách OC v budově samoobsluhy č.p. 159. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce.

Obec Hostěnice provozovatel obecního vodovodu vyhlašuje dnem 24. května 2017 zákaz zavlažování trávníků a napouštění bazénů z vodovodního řadu až do odvolání.

Upozornění pro uživatele tělocvičny v MŠ

Upozorňujeme uživatele tělocvičny a posilovny v MŠ Hostěnice, že od pondělka 22. května do pátku 26. května budou probíhat v budově MŠ sanační práce. Žádáme návštěvníky o zvýšenou opatrnost při vstupu do tělocvičny a posilovny s ohledem na bezpečnost a také o dodržování čistoty.

Upozornění - Místní poplatky 2017 ( komunální odpad, pes) blíží se termín splatnosti

Od 1.2.2017 vybíráme v kanceláři obecního úřadu Hostěnice místní poplatky. Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů a ze psa. Poplatek za KO činí 500,- Kč za osobu a rok, poplatek ze psa 100,- Kč, každý další pes jednoho majitele 200,- Kč. Splatnost poplatků je do 31.5.2017. Žádáme o doržení termínu splatnosti. Děkujeme.

Informace Finančního úřadu k platbě daně z nemovitostí formou SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

Informace o ceně za vodné a stočné na rok 2017

Od 1.1.2017 jsou platné nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením číslo 70/2016 vodné ve výši 37,95 Kč včetně 15% DPH, stočné ve výši 31,05 Kč včetně 15 % DPH. Vodné a stočné celkem bude činit 69,- Kč včetně 15% DPH.

Zobrazit více...

Uzavírka v Pozořicích

Vážení občané, městys Pozořice upozorňuje, že z důvodu plánované rekonstrukce náměstí od ulice Holubické směrem ke kostelu dochází od pondělí 29.5.2017 k úplné uzavírce této části za účelem stavby. Pošta, úřad, knihovna a kostel budou i nadále dostupné pro pěší jak z Městečka, tak směrem od hřbitova. Uzávěra bude trvat po celou dobu rekonstrukce, tedy do 15.8.2017 Děkujeme za pochopení.

Stáhnout soubor...

Koncert Svišťů v úterý 13.6.2017 od 18.30 hod. v kavárně Trojka v Brně

Přijďte si poslechnout několikanásobné vítěze Vozembouchu v úterý 13. 6. do kavárny Trojka a podpořte tak jejich snahu.

Zobrazit více...

Dětský den 28.5.2017 od 15.00 hodin

Spirála Hostěnice z.s. Vás zve na Dětský den, který se koná v neděli 28.5.2017 od 15.00 hodin v areálu u Čapků. Vstupné dobrovolné.

Stáhnout soubor...

Exterier Beton Pozořice - nabídka práce

Společnost EXTERIER BETON s.r.o. POZOŘICE hledá nové pracovníky do výroby. Požadavky – zručnost a spolehlivost. Práce je vhodná i pro absolventy. Jedná se o práci na plný úvazek a nástup je možný po domluvě ihned. Pokud máte zájem, hlaste se na telefonním čísle 544 226 117 nebo přímo osobně ve výrobním závodě POZOŘICE, který sídlí v bývalém areálu JZD, ulice Holubická 373, POZOŘICE.

Obec Řícmanice hledá plavčíky na letní koupaliště pro sezónu 2017. Kurz plavčíka zajistí obec. Odměna 80,- Kč/hodinu. Vhodné pro ženy a muže starší 18 roků. Informace na tel. č. 724 999 866, 545 227 567, mail obec@ricmanice.cz.

Základní škola Viničné Šumice hledá od září 2017 lektora odpoledního kroužku skupinové hry na kytaru. Zájemci se mohou hlásit a další dotazy zodpovíme na telefonním čísle 739042943 nebo přes e-mail skola@skolavinicnesumice.cz

Výzva

Vyzýváme všechny majitele domácích bazénů, napouštěných vodou z obecního vodovodu, aby min. 1 den předem svůj záměr napouštět či dopouštět vodu do bazénů oznámili na Obecní úřad,abychom předešli současnému zvýšenému odběru a vystačili tak s našimi zdroji. Svůj záměr oznamte na tel. 544 250 763 či 724 075 323. Děkujeme za pochopení i Vaši vstřícnost.

Výzva - žádost pro uživatele obecní kanalizace

Žádáme uživatele obecní kanalizace, aby nevhazovali do záchodů hygienické potřeby jako jsou dámské vložky, pleny a čistící ubrousky. Tento odpad ucpává na čistírně odpadních vod čerpadla. Děkujeme za pochopení.

Příspěvek za užívání sportovišť a obecních prostor za rok 2017

Příspěvek ve výši 200,- Kč za osobu starší 18-ti let můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu Hostěnice, nebo převodem na účet (bližší informace ke způsobu úhrady viz. odlaz Obecní úřad - Místní poplatky"). Vystavenou průkazku přineste sebou.

Mapa Mikroregionu Roketnice

V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit novou mapu Mikroregionu Roketnice, která obsahuje zajímavá místa mikroregionu, turistické a cyklo značení. Cena je 15,- Kč za jeden kus včetně 21% DPH.

Hlášení poruch na kabelové televizi - tel: 515 537 537

Upozorňujeme občany, kteří využívají služeb kabelové televize, že v případě poruchy je nutné tuto poruchu nahlásit na tel: 515 537 537 (technická podpora firmy VIVO CONNECTION spol. s r.o.).

Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024

Na zasedání ZO Hostěnice dne 5.2.2015 byl schválen rozvojový strategický dokument Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024.

Zobrazit více...