Nacházíte se zde: Úvod Aktuality a hlášení

Aktuality a hlášení

Obecní úřad Hostěnice bude v pátek 29.9.2017 pro veřejnost uzavřen.

MÚ šlapanice oznamujeme, že v pátek 29.09.2017 bude MěÚ Šlapanice i pracoviště MěÚ v Brně zavřeno.

Oznámení zdravotního střediska Pozořice MUDr. Kopáčková

MUDr. Kopáčková z důvodu čerpání dovolené nebude od 18.9 do 29.9.2017 ordinovat. Sestra bude v ordinaci přítomná.

Přestěhování územního pracoviště FÚ pro JMK

Nová adresa Šumavská 35, Brno - od 25.9.2017 ( 20. a 22. září bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné)

Stáhnout soubor...

Rozhodnutí hejtmana JMK číslo 2/2017 ze dne 22.8.2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22. 8. 2017 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Příspěvek za užívání sportovišť a obecních prostor za rok 2017

Příspěvek ve výši 200,- Kč za osobu starší 18-ti let můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu Hostěnice, nebo převodem na účet (bližší informace ke způsobu úhrady viz. odlaz Obecní úřad - Místní poplatky"). Vystavenou průkazku přineste sebou.

Mapa Mikroregionu Roketnice

V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit novou mapu Mikroregionu Roketnice, která obsahuje zajímavá místa mikroregionu, turistické a cyklo značení. Cena je 15,- Kč za jeden kus včetně 21% DPH.

Informace o ceně za vodné a stočné na rok 2017

Od 1.1.2017 jsou platné nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením číslo 70/2016 vodné ve výši 37,95 Kč včetně 15% DPH, stočné ve výši 31,05 Kč včetně 15 % DPH. Vodné a stočné celkem bude činit 69,- Kč včetně 15% DPH.

Hlášení poruch na kabelové televizi - tel: 515 537 537

Upozorňujeme občany, kteří využívají služeb kabelové televize, že v případě poruchy je nutné tuto poruchu nahlásit na tel: 515 537 537 (technická podpora firmy VIVO CONNECTION spol. s r.o.).

Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024

Na zasedání ZO Hostěnice dne 5.2.2015 byl schválen rozvojový strategický dokument Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024.

Zobrazit více...