Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty DSO DSO Mikroregion Roketnice

DSO Mikroregion Roketnice

  • Schválené dokumenty DSO Mikroregionu Roketnice jsou v souladu s ustanovením § 39 odstavec 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněny v elektronické podobě na adrese:
  1. http://www.roketnice.cz/dokumenty-2/zaverecne-ucty/
  2. http://www.roketnice.cz/dokumenty-2/rozpocet/
  • Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Sivicích 19, v kanceláři účetní obce v úředních hodinách pondělí a středa v době od 08:00-17:00 hod.
  • Strategický dokument

Projekt „Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985) byl spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.