Nacházíte se zde: Úvod Úřední deska

Úřední deska


Obec

Název Zveřejněno od do Stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,kterou se zrušuje OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity 13.12.2019 30.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019 30.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2019 30.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 30.12.2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Usnesení - elektronická dražba 17.12.2019 13.11.2019 18.12.2019
Výběrové řízení-pozice tajemníka/tajemnice městys Pozořice 11.11.2019 16.1.2020
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 15.10.2019 31.3.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZe-16212 2.9.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 4.4.2019 31.12.2022
VPS č. 16/20107 - o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 21.11.2018 31.12.2021
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 27.2.2019 31.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního daru č.1/2019 14.1.2019 31.1.2022


Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Žádná položka