Nacházíte se zde: Úvod Úřední deska

Úřední deska


Obec

Název Zveřejněno od do Stáhnout
Nařízení státní veterinální správy č.j.SVS/2019/062737-B 30.5.2019 15.6.2019
Veřejná vyhláška č.j.MZP/2019/630/381 30.5.2019 14.6.2019
Rozhodnutí - veřejná vyhláška OV-č.j/24380-19/MOU "Hostěnice, Zadní Kopanina - rozšíření kanalizační a vodovodní sítě" 29.5.2019 14.6.2019
Rozhodnutí - veřejná vyhláška OV-č.j/41194-19/SVP "Hostěnice, Zadní Kopanina - obnova MK" 28.5.2019 13.6.2019
Zápis ze zasedání ZO Hostěnice č.4/2019 ze dne 23.5.2019 28.5.2019 13.6.2019
Oznámení o poptávkovém řízení -zakázka malého rozsahu "Mateřská škola Hostěnice-oprava elektrorozvodů" 27.5.2019 11.6.2019
Usnesení-č.j.137Ex253/12-549 odročení Dražby 20.5.2019 5.6.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 4/2019 16.5.2019 24.5.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 5.6.2019 6.5.2019 6.6.2019
Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 27.5.2019
Usnesení č.j. 137Ex 253/12-546- elektronická dražba dne 28.5.2019 ve 14.00 hodin 2.5.2019 29.5.2019
Veřejná vyhláška - FÚ JMK "Hromadný předpisný seznam č.j. 2153442/19/3000-11460-705400" 26.4.2019 28.5.2019
Oznámení o konání 1. zasedání OVK obce Hostěnice-volby do Evropského parlamentu 25.4.2019 30.4.2019
Výzva k podání nabídky "Hostěnice Zadní Kopanina-rozšíření kanalizační a vodovodní sítě" 24.4.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška-návrh OOP - Stanovení ochranného pásma vodního zdrodje č.j. OŽP-ČJ/28933-19/Skr 15.4.2019 30.4.2019
Informace pro žadatele - občany jiného členského státu EU, o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 (podle §29 odst. 1,2,3 zákona č. 62/2003 Sb.) 12.4.2019 16.4.2019
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení spol.řízení č.j. OŽP-ČJ/27674-19/MOU 11.4.2019 26.4.2019
Volby do Evropského parlamentu - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků dle zákona č. 62/2003 Sb. §16, odst. 1 písmf) 9.4.2019 26.5.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Hostěnice-Lhotky 18.4.2019 8.4.2019 19.4.2019
Zápis ze zasedání ZO Hostěnice č.3/2019 ze dne 2.4.2019 5.4.2019 22.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Hostěnice, zadní Kopanina - obnova MK" 4.4.2019 19.4.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2019 25.3.2019 3.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Lhotky 12.4.2019 25.3.2019 15.4.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 22.3.2019 22.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Lhotky 8.4.2019 21.3.2019 9.4.2019
Záměr obce Hostěnice směnit nemovitý majetek 18.3.2019 2.4.2019
Záměr obce Hostěnice bezúplatně převést nemovitý majetek 18.3.2019 2.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.2 - č.j. SR/0150/US/2018-2 15.3.2019 29.3.2019
Zápis č. 2/2019 ze zasedání ZO Hostěnice 15.3.2019 1.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Lhotky 19.3.2019 14.3.2019 20.3.2019