Nacházíte se zde: Úvod Úřední deska

Úřední deska


Obec

Název Zveřejněno od do Stáhnout
Oznámení o konání zasedání ZO Hostěnice č.5/2019 12.6.2019 21.6.2019
Usnesení o nařízení dražebního jednání - 9.7.2019 v 10.00 hodin 5.6.2019 10.7.2019
Opatření obecné povahy -Ochranné pásmo I.stupně vodního zdroje HO-3-17 a HO-4-17 4.6.2019 20.6.2019
Nařízení státní veterinální správy č.j.SVS/2019/062737-B 30.5.2019 15.6.2019
Veřejná vyhláška č.j.MZP/2019/630/381 30.5.2019 14.6.2019
Rozhodnutí - veřejná vyhláška OV-č.j/24380-19/MOU "Hostěnice, Zadní Kopanina - rozšíření kanalizační a vodovodní sítě" 29.5.2019 14.6.2019
Rozhodnutí - veřejná vyhláška OV-č.j/41194-19/SVP "Hostěnice, Zadní Kopanina - obnova MK" 28.5.2019 13.6.2019
Zápis ze zasedání ZO Hostěnice č.4/2019 ze dne 23.5.2019 28.5.2019 13.6.2019
Oznámení o poptávkovém řízení -zakázka malého rozsahu "Mateřská škola Hostěnice-oprava elektrorozvodů" 27.5.2019 11.6.2019
Usnesení-č.j.137Ex253/12-549 odročení Dražby 20.5.2019 5.6.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 4/2019 16.5.2019 24.5.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 5.6.2019 6.5.2019 6.6.2019
Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 27.5.2019
Usnesení č.j. 137Ex 253/12-546- elektronická dražba dne 28.5.2019 ve 14.00 hodin 2.5.2019 29.5.2019
Veřejná vyhláška - FÚ JMK "Hromadný předpisný seznam č.j. 2153442/19/3000-11460-705400" 26.4.2019 28.5.2019
Oznámení o konání 1. zasedání OVK obce Hostěnice-volby do Evropského parlamentu 25.4.2019 30.4.2019
Výzva k podání nabídky "Hostěnice Zadní Kopanina-rozšíření kanalizační a vodovodní sítě" 24.4.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška-návrh OOP - Stanovení ochranného pásma vodního zdrodje č.j. OŽP-ČJ/28933-19/Skr 15.4.2019 30.4.2019
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. 12.4.2019 30.6.2019
Informace pro žadatele - občany jiného členského státu EU, o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 (podle §29 odst. 1,2,3 zákona č. 62/2003 Sb.) 12.4.2019 16.4.2019
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení spol.řízení č.j. OŽP-ČJ/27674-19/MOU 11.4.2019 26.4.2019
Volby do Evropského parlamentu - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků dle zákona č. 62/2003 Sb. §16, odst. 1 písmf) 9.4.2019 26.5.2019
Zahájení stavby "Hostěnice-rekonstrukce NN, Lhotky" 8.4.2019 30.6.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Hostěnice-Lhotky 18.4.2019 8.4.2019 19.4.2019
Zápis ze zasedání ZO Hostěnice č.3/2019 ze dne 2.4.2019 5.4.2019 22.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Hostěnice, zadní Kopanina - obnova MK" 4.4.2019 19.4.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2019 25.3.2019 3.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Lhotky 12.4.2019 25.3.2019 15.4.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 22.3.2019 22.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Lhotky 8.4.2019 21.3.2019 9.4.2019