Nacházíte se zde: Úvod Hřiště, tělocvična v MŠ a Občanské centrum

Hřiště, tělocvična v MŠ a Občanské centrum

Rozpis rezervací víceúčelového hřiště Na Pastviskách a rozpis obsazenosti tělocvičny v objektu MŠ pro školní rok 2017/2018
Sportovní areál Pastviska
Tělocvična v MŠ
Informace o předání klíčů od tělocvičny v budově MŠ
Občanské centrum
Podmínky pronájmu: Nájemce v kanceláři OÚ Hostěnice v týdnu před pronájmem v úřední den pondělí a středa vyplní pronájem obecních prostor, uhradí částku 500,- Kč včetně 21% DPH a převezme klíče. Nájemce odpovídá za pronajaté prostory a jejich vybavení. Nájemce zajistí úklid pronajatých prostor včetně sociálního zařízení a případné závady nahlásí při předání panu Ing.arch. Jiřímu Markovi.Předání a převzetí prostor včetně klíčů je třeba domluvit předem na tel.č. 604 708 334s panem Ing.arch.Jiřím Markem. Do sešitu umístěného na nástěnce za barem zapíše nájemce termín pronájmu, jméno a příjmení, stav prostor při převzetí.