Nacházíte se zde: Úvod Hřiště, tělocvična v MŠ a Občanské centrum Občanské centrum

Občanské centrum

Podmínky pronájmu: Nájemce v kanceláři OÚ Hostěnice v týdnu před pronájmem v úřední den pondělí a středa vyplní pronájem obecních prostor, uhradí částku 500,- Kč včetně 21% DPH a převezme klíče. Nájemce odpovídá za pronajaté prostory a jejich vybavení. Nájemce zajistí úklid pronajatých prostor včetně sociálního zařízení a případné závady nahlásí při předání panu Ing.arch. Jiřímu Markovi, které je třeba domluvit předem na tel.č. 604 708 334. Do sešitu umístěného na nástěnce za barem zapíše nájemce termín pronájmu, jméno a příjmení, stav prostor při převzetí.

Obsazenost Občanského centra je možné zjistit zde:

kalendář vytíženosti Občanského centra