Nacházíte se zde: Úvod Koronavirus - Informace k platným opatřením a omezením Aktuální opatření vlády související s epidemiologickou situací v ČR k 20.10.2020

Aktuální opatření vlády související s epidemiologickou situací v ČR k 20.10.2020

Nejdůležitější platná opatření:

1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Stále platí pro všechny osoby s vyjmenovanými výjimkami zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. (od 13.10.2020)

d) v motorových vozidlech s osobami z jiné domácnosti (od 21.10.2020)

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud je přítomno více než 2 osoby vzdálených od sebe méně než 2 metry (mimo členy jedné domácnosti) (od 21.10.2020)

2. Hromadné akce – slavnosti, apod. (od 14.10.2020)

  • Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Je zároveň rozšířen rozsah tohoto zákazu de facto na všechny hromadné akce (vč. bohoslužeb, sportovních akcí, …) vyjma svateb, pohřbů a v případě obcí zasedání obecních orgánů. Není tedy možné konat slavnosti, sportovní akce, poutě či jiné tradiční akce.
  • Osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.
  • Pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je zakázáno.
  • Provozovny stravovacích služeb jsou pro veřejnost uzavřeny s výjimkou výdejních okének.
  • Jsou zakázány: koncerty, kina, vzdělávací akce, koupaliště, vnitřní sportoviště, ZOO, poskytování služeb osobám ve věku 6-18 let (zájmové kroužky)

3. Provoz škol (od 14.10.2020)

Omezuje se provoz většiny škol vč. základních škol (tedy základní, střední, vyšší odborné, vysoké a základní umělecké školy), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Distanční výuka je povinná.

S ohledem na situaci doporučujeme všem sledovat dostupné informační kanály obce, vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.

Buďme k sobě ohleduplní a zvládne se to!!!

Navigace
 
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?