Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Místní poplatky, vodné a stočné

Místní poplatky, vodné a stočné

Platby od občanů

1. Místní poplatky za rok 2021

Místní poplatky vybíráme od 1.2.2021, splatnost místních  poplatků do 31.5.2021

1.1. Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2019

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.

Sazba poplatku činí ročně:

  1. Za jednoho  psa    200 Kč
  2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele  200 Kč
  3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
  4. Za druhého psa téhož  držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč

Splatnost poplatku do 31.května

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 13419 + č.e Vašeho RO (např. pro RO č.e 1 - VS 13419001).

 

1.2. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2019

Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů.

Splatnost poplatku do 31. května

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)

Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

2. Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění

  • Přihlášení osoby starší 18 cti let k trvalému pobytu 50 Kč
  • Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 30 Kč za každou započatou stranu
  • Legalizace ( ověření pravosti podpisu) 30 Kč za jed podpis
  • Rozhodnutí vydané ve správním řízení 500 Kč
  • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění 100 Kč za osobu

3. Vodné a stočné rok 2020/2021

Pro rok 2021 vychází sazba z cenové kalkulace dle cenových předpisů pro vodné a stočné dle Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ve smyslu ustanovení §29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- vodné 36,30 Kč 1m3 včetně DPH 10%

- stočné 37,40 Kč 1m3 včetně DPH 10%

Celková cena za vodné a stočné je 73,70 Kč včetně DPH 10%.

Účet pro zálohy na vodné a stočné: 1347844389/0800, VS 2310+ č.p. domu.

4. Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského centra a RC Broučci

Příspěvek vybíráme od 1.2.2021

Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané mladší 18-cti let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku Vám bude vystavena průkazka. V případě, že Vám již platnost  průkazky vypršela, požádejte o vystavení nové.