Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Místní poplatky, vodné a stočné

Místní poplatky, vodné a stočné

Platby od občanů

1. Místní poplatky za rok 2019

Místní poplatky vybíráme od 1.2.2019, splatnost místních  poplatků do 31.5.2019

1.1. Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2013

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů.

Sazba poplatku činí ročně:

  1. Za prvního psa 100 Kč
  2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Splatnost poplatku do 31.května

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 13419 + č.e Vašeho RO (např. pro RO č.e 1 - VS 13419001).

 

1.2. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2015

Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů.

Splatnost poplatku do 31. května

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)

Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

2. Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění

  • Přihlášení osoby starší 18 cti let k trvalému pobytu 50 Kč
  • Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 30 Kč za každou započatou stranu
  • Legalizace ( ověření pravosti podpisu) 30 Kč za jed podpis
  • Rozhodnutí vydané ve správním řízení 500 Kč
  • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění 100 Kč za osobu

3. Vodné a stočné rok 2019

Pro rok 2019 vychází sazba z cenové kalkulace dle cenových předpisů pro vodné a stočné dle Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ve smyslu ustanovení §29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- vodné 37,95 Kč za 1m3 včetně DPH 15%

- stočné 31,05 Kč za 1m3 včetně DPH 15%

Celková cena za vodné a stočné je 69,- Kč včetně DPH 15%.

Účet pro zálohy na vodné a stočné: 1347844389/0800, VS 2310+ č.p. domu.

4. Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského centra a RC Broučci

Příspěvek vybíráme od 1.2.2019

Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané mladší 18-cti let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku Vám bude vystavena průkazka. V případě, že Vám již platnost  průkazky vypršela, požádejte o vystavení nové.