Nacházíte se zde: Úvod Obecní úřad Kácení dřevin roustoucích mimo les

Kácení dřevin roustoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Dne 1. listopadu 2014  vešla v platnost vyhláška Ministerstva ŽP  číslo 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška číslo  189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Po více než roce se tak opět mění pravidla  pro povolování kácení.

Jaké jsou podstatné změny?

1)     Z vymezení pojmů zmizela definice „zahrady“ a  sleduje se stav - druh  pozemku, který  je uveden v katastru nemovitostí.

2)     Sleduje se, zda strom roste v zastavěném území.

3)     Je zaveden termín ovocná dřevina. V prováděcím přepisu jsou ovocné dřeviny konkrétně jmenované. Jedná se o: Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Temnoplodec (Arónie), Jeřáb obecný moravský, Kdouloň, Líska obecná, Mandloň obecná, Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník, Slivoň, Třešeň.

4)     Je změněna část, která bude nejvíce zajímat vlastníky zahrady a která definuje charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. Není třeba povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem vy\užití zeleň.

Z výše uvedeného tedy vyplývá že:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

e) povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (pro naši obec je v tomto případě orgánem ochrany přírody Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí).

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI