Nacházíte se zde: Úvod Podporované projekty obce JMK - 2020

JMK - 2020

 

Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2020

Úpravy areálu mateřské školy v Hostěnicích

Celkové výdaje na akci: 556 305,79 Kč vč. DPH, z toho částka hrazená z dotace: 240 000,- Kč

 

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2020

Hostěnice - revitalizace Pramenišť v Napajedlích

Celkové výdaje na akci: 138 303,- Kč vč. DPH, z toho částka hrazená z dotace: 50 000,- Kč

 

Obec Hostěnice děkuje Jihomoravskému kraji za finanční podporu projektů.