Nacházíte se zde: Úvod Územní plán Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice Zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice

Zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice

MÚ Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice, v souladu s ustanovením § 6, odst.1,písm.c) a § 47, odst.2, zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, oznámil zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice. Návrh zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 7.11.2016 do 7.12.2016 u pořizovatele na webových stránkách města Šlapanice a také na úřední desce obecního úřadu Hostěnice. V této lhůtě (7.11.2016-7.12.2016) mohl každý uplatnit své písemné připomínky, po této lhůtě bylo projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP Hostěnice ukončeno, oprávněné připomínky byly pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce do zadání zapracovány a zadání bylo předáno zpět zastupitelstvu obce ke schválení.

Veřejná vyhláška