Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty obce Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce platné v obci Hostěnice
OZV č. 8/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV č. 7/2005 kterou se zrušuje OZV č. 4/1999 O zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod
OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
OZV č. 5/2005 o stanovení podmínek pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity-zrušena
OZV č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství-zrušena
OZV č. 1/2008 o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu
OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 1/2013 o místním poplatku ze psů - zrušena
OZV číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostěnice
OZV obce Hostěnice číslo 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena
OZV obce Hostěnice č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Nářízení obce Hostěnice č. 1/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Hostěnice
Přílohy k OZV č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,kterou se zrušuje OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity