Nacházíte se zde: Úvod Územní plán

Územní plán

Územní plán obce Hostěnice
Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Hostěnice
Územní plán Hostěnice
Účinnost ÚP Hostěnice
Zastupitelstvo obce Hostěnice vydalo ÚP Hostěnice formou opatření obecné povahy usnesením č. 41/2014 na zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice konaného dne 24.6.2014.