Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty obce Strategické dokumenty obce

Strategické dokumenty obce

Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024

Program rozvoje obce Hostěnice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Hostěnice na období 2015-2024. V návrhové části jsou konkretizovány opatření a aktivity pro dalších deset let. Tento dokument je živým dokumentem, který je dobré aktualizovat v případě nových potřeb či nových podnětů. Rádi bychom tento strategický plán s Vámi komunikovali a budeme vděčni všem občanům Hostěnic za Vaše další podněty k projektům a věcem, které zde zatím nejsou zapracovány. Vaše připomínky a podněty můžete zasílat e-mailem na adresu starostka@hostenice.cz nebo je můžete předat osobně na obecním úřadě.

Více...

Místní program obnovy obce 2011-2014

Střednědobý plán rozvoje obce Hostěnice na období 2011-2014

Více...

Pasport uličních čar

Projekt „Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985) byl spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (realizace 2019-2020)

Více...

Pasport vodovodu

Projekt „Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985) byl spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (realizace 2019-2020)

Více...

Pasport kanalizace

Projekt „Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985) byl spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (realizace 2019-2020)

Více...